Yeter artık, son bulsun!
Gürkan Cengiz

Gürkan Cengiz

gurkancengiz.2311@gmail.com

Yeter artık, son bulsun!

14 Mart 2021 - 14:25

Sevgili okurlarım, küresel çapta yaşanılansorunlar hemen hemen her ülkede benzerlik gösteriyor. Son yıllarda teknoloji alanındaki gelişmelerin etkisiyle dünya mega bir köye dönüştü. Bilginin hızlı yayılması neticesinde dünyanın öbür ucunda yaşanılan bir olayı anında haber alıyoruz. Adına kadın cinayeti denilen vahşetin sadece ülkemizde değil, dünyanın her yerinde yaşandığını ve küresel bir sorun olduğunu teknoloji sayesinde öğreniyoruz.

***
 Dünya üzerinde bulunan 200’e yakın ülkenin tamamına yakınında ekonomik istikrarsızlık, işsizlik, açlık, bireylerin gelecekkaygısı, terör faaliyetleri, intiharlar, doğal afetler, boşanmalara bağlı olarak ailebirlikteliklerininbozulması, iflaslar gibi olumsuzluklar yaşanıyor. Bu olumsuzluklara ek olarak dünya genelinde kadın cinayetleri de sürekli artış göstermeye başladı.
***
Kamuoyunda sıklıkla gündeme gelmese de, başta ülkemiz olmak üzere birçok ülkenin birincil sorunlarının başında hiç şüphesiz kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri geliyor.  Dünya genelinde hemen her gün her 3 kadından biri şiddete maruz kalıyor. Resmi rakamlara göre Türkiye’de Ocak 2011- Ağustos 2019 tarihleri arasında 2 bin 636 kadın cinayeti işlendi. Birleşmiş Milletler’ in yayınladığı rapora göre ise; Dünya genelinde 2017 yılında 87 bin kadın cinayete kurban gitti. Bu cinayetlerdedikkati çeken husus ise, cinayetlerin % 58’i kurbanların tanıdıkları tarafından işlenmiş olmasıdır.

Kadın cinayetlerinin neredeyse tamamına yakını kamuya açık alanda vatandaşların gözü önünde işleniyor. Katil öldürmeyi kafasına koyduğu kadını herkesin içinde çekip vuruyor. Kimi zaman öldürülen kadının yanında küçük çocuğu oluyor, kimi zamanda tek başına. Mevcut yasaların caydırıcı olmaması ya da verilen cezaların yetersiz olmasından dolayı kadın cinayetlerinin bir türlü önü alınamıyor.

Son zamanlarda kadın cinayetlerindeki artışa paralel olarak, ülkeler kendi içinde bu sorunla baş edebilmek için, çeşitli önlemler almaya başladı. Açıklanan resmi verilere göre;  Bazı Afrika ülkeleri ve Brezilya kadın cinayetleri konusunda başı çekerken,  Avrupa’da da Almanya kadın şiddetinin en çok görüldüğü ülkeler içerisinde ilk sırada yer alıyor.  Örneğin Fransa’da 2019 yılında resmi rakamlara göre, işlenen 101 kadın cinayetinden hemen sonra, Fransa hükümeti almış olduğu bir kararla, aile içi şiddeti önlemeye yönelik yeni ve caydırıcı tedbirlere başvurma yoluna gitti.

Özellikle Avrupa ülkelerinde kadın şiddeti ve cinayetlerini önlemeye karşı ciddi yaptırımlar ve tedbirler alınmaya başlandı. Örneğin;  İtalya’da 2018 yılında 120 kadın cinayete kurban giderken, alınan tedbirler ve verilecek cezaların artırılması ile birlikte, kadın cinayetleri sayısında gözle görülür bir düşüş yaşandı.   2000’li yılların başında kadın cinayetleri İspanya’da aile içi şiddet olmaktan çıkarılıp, milli bir mesele olarakilan edilmesiyle birlikte, kadın cinayetleri ve şiddetinde gerilemeler yaşandı. İspanya’da 2003 yılında 71 kadın cinayete kurban giderken, yasanın hayata geçirilmesinin ardından bu sayı 2020’lere doğru gelindiğinde büyük bir oranda düştü. 
***
Kadın cinayetlerinde Türkiye özeline gelecek olursak, üzülerek belirtmek istiyorum ki, hemen her gün medya aracılığıyla ülkemizin farklı bölgelerinde birkadın cinayeti ya da şiddeti haberini alıyoruz. Kamuoyu, ülkemizde kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddetin yasal olarak bir çözüme ulaştırılmasını talep ediyor.
 Yıllara göre ülkemizde yaşanılan kadın cinayetlerine göz atmakta fayda olduğunu düşünüyorum.2008'de 80, 2009'da 109, 2010'da 180, 2011'de 121, 2012'de 210, 2013'te 237, 2014'te 294, 2015'te 303, 2016'da 328, 2017'de 409, 2018'de 440, 2019'da 474 olmak üzere ülkemizde 2008-2019 yılları arasında toplam 3.185 kadın cinayete kurban gitmiştir.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu 2019 yılı raporuna göre 2019'da işlenen 474 kadın cinayetinden 115'i şüpheli olarak kayıtlara geçmiş ve suçluları bulunamamıştır.2020 yılı raporuna göre ise Türkiye'de 2020 yılında erkekler tarafından 300 kadın öldürülmüş ve 171 kadın şüpheli şekilde ölü bulunmuştur.
Yukarıda vermeye çalıştığım rakamlar bir anlamda kadın cinayetlerinin başta ülkemiz olmak üzere dünya genelindeki tüm ülkelerin başlıca sorunlarından biri olduğu görülmektedir.  Kadın cinayetlerinin son bulması için başta ülkemiz olmak üzere tüm dünya ülkelerinde ortak kararlar alınmalı ve cinayeti işleyenlerin en ağır cezaları almaları sağlanmalıdır. Aile içi şiddetin önlenmesine yönelik tedbirler alınmalı,şiddete yönelik davranışları olduğu tespit edilen erkeklerin takip altına alınarak tedavileri üstlenilmeli ve yapılmalıdır. 
Kadın cinayetlerine kurban giden birçok kadınınismi hafızalarımıza kazındı ve orada sonsuza dek kalacak. Kadın cinayetlerinin artık son bulmasını, kadının daha da çok özgür olduğu bir ülkede yaşamak en büyük temennimizdir. Kadın cinayetlerinin ve kadın şiddetinin son bulması dileğiyle…

YORUMLAR

  • 0 Yorum