Neptün Soyer ve Irene Sotiropoulou ülkelerindeki halk ekonomilerini...
Göknur Yumuşak

Göknur Yumuşak

goknur_yazici@hotmail.com

Neptün Soyer ve Irene Sotiropoulou ülkelerindeki halk ekonomilerini anlattı

27 Şubat 2020 - 23:21

24-25 Şubat 2020  tarihinde Ankara Üniversitesi Siyasal  Bilgiler  Fakültesinde Anabilim dalı başkanı Doç.Dr. Ferda Dönmez Atbaşı ve doktorasını Girit üniversitesinde “Alternatif paralar “ konusunda yapan Irene Sotiropoulou’nun ortak projesiyle  “Halk ekonomisi” konulu çalıştay  gerçekleşti. Türkiye’nin bir çok bölgesinden gelen katılımcılar şeref salonunda ağırlandı. İlk kez   üniversitede bir çalıştaya katılan katılımcılar çok mutlu oldular.
 
Çalıştaya Türkiye’nin bir çok bölgesinden gelen kadın kooperatifçiler, gıda grupları akademisyenler, çiftçiler ve komin yaşayanlar kendi deneyimlerini paylaştılar. İzmir’den Köy-Koop Başkanı Neptün Soyer ve ben katıldım.

 

Neptün Soyer aynı zamanda 25 şubat 2020 Salı günü çalıştaydan sonra Mülkiyeliler Derneği sosyal tesislerinde gerçekleşen “Dayanışma ekonomileri” konulu panelde konuşmacıydı.
 
Ferda hoca, çalıştayın açılış konuşmasında her kesimin iktisatla ilişkisi olduğunu ve akademideki teorilerin pratik hayatta gerçekleşen  halk ekonomisiyle ilişkisine vurgu yaptı. Akademinin halkla buluşmasının çok önemli olduğunu söyledi. Kapanış konuşmasında ise bu salonda böyle bir çalıştayı gerçekleştirmekten dolayı çok mutlu olduğunu, Türkiye’nin birçok bölgesinden gelen katılımcılardan çok şey öğrendiğini belitti.
 
İreni hoca, çalıştayın açılış konuşmasında 19. Yüzyılda yazılan iktisat teorilerinin günümüz koşullarında yetersiz olduğun,  nasıl ki tıptaki bilgiler değişiyorsa iktisat teorilerinin de değişmesi gerektiği üzerinden Marx’ı eleştirdi. Hiç kadın iktisatçı olmamasını da eleştirdi.
 
Çalıştayda söz alan Neptün Soyer başkanı olduğu Seferihisar Hıdırlık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi deneyimlerini ve nasıl başarılı olduklarını anlattı. Önemli olanın çok kooperatif kurmak değil,  önemli olanın kooperatiflerin başarılı ve verimli olması olduğunu  vurguladı.
Yerel yönetimlerle kooperatiflerin ilişkisini açıkladı. Seferihisar Hıdırlık Kooperatifi ile Seferihisar Belediyesinin dayanışma içinde olduğunu anlattı.
 
Katılımcılar Neptün Soyer’e çok ilgi göstererek bir çok soru sordular.Bunlardan en önemlisi başarılarının sırrı ve kooperatiflerin pazarlama sorunun nasıl çözdükleriyle ilgiliydi.Neptün Soyer başarılı olmanın en önemli ilkesinin “biz” olabilmek olduğunu vurguladı. Pazarlama sorununu ile ilgili soruya ise  üretici pazarları ve onları pazarlamayı örnek gösterdi. Kadınların üretime katılarak ürünlerini pazarlarda değerlendirerek ekonomiye katıldıklarını belirtti. Kadınların ekonomik özgürlüklerinin çok önemli olduğunu belirtti.Kadınların üretime katılmasında en önemli konunun başkalarının para kazandığını görmeleri olduğunu vurguladı.

 ***

Çalıştayda bende söz alarak tarımsal üretimde ve kooperatifçilikte çok bilgi kirliliğinin olduğunu ve yeterli bilgiye sahip olamadıklarını belirttim. Tarım ve Orman Bakanlığın  eğitim çalışmalarının çok yetersiz olduğunu ve bunun boşluğunu yerel yönetimlerin doldurabileceğini belirttim.Bu anlamda İzmir Büyükşehir Belediyesinin bir “Tarım lisesi “ projesi olduğunu belirttim. Bu projenin üniversiteye evrilebileceğini belirttim.Ayrıca güvenilir gıdaya erişim   konusunda da İzmir Büyükşehir Belediyesinin girişimleri olduğunu ve Tunç başkanın bir tarım zehri kalıntı analiz laboratuvarı yapmayı düşündüklerini belirttim. Bu çalışmanında Türkiye’de bir ilk olacağını söyledim. Her gün  tahminen 70 milyon insanın her gün yedikleri özellikle meyva ve sebzelerle vücutlarına düzenli olarak tarım zehri kalıntısı aldıklarını belirttim. Çünkü Halk sağlığı bilim dalının açıklamasına göre tarım zehri kalıntılarının bir çok kanser türüne sebep olduğunu ve hormona sistemi bozduklarını ve vücudun bağışıklık  sistemini bozduğunu  açıkladım. Ayrıca bu zehirlerin ekolojik döngüyü bozduğunu da belirttim.

 

2. gün Çalıştaydan sonra Mülkiyeliler Birliği derneğinin düzenlediği  “Dayanışma ekonomileri “ konulu bir panel gerçekleşti.
 
Panelde Neptün Soyer ve İreni hoca Türkiye’deki ve Yunanistan’daki dayanışma ekonomilerini durumunu anlattılar. Kapitalizmin etkisiyle her ülkedeki durumun aynı olduğu vurgulandı konuşmacılar tarafından.
 
Neptün Soyer sunumunda Türkiye’ deki  kooperatifçiliği ve  Köy-Koop’un kuruluş nedenini  ve işlevini üst kuruluş olarak tarımsal kalkınma kooperatifleriyle nasıl bir dayanışma içerisinde olduğunu  anlattı.
 
Daha sonra ben söz alarak katkıda bulundum. Tüm dünyada kapitalizmin şirketlerinin politikalarıyla köylülük, küçük çiftçilik ve tarımın bitirildiği  bir dönemde İzmir  Seferihisar’da başlayarak İzmir ölçeğine ve hatta ülkemize yayılan “Başka bir köylülük, başka bir çiftçilik, başka bir yaşam mümkün” diyerek yola çıkan Tunç başkanın devrim niteliğindeki çalışmalarına vurgu yaptım.

Örneğin  sosyal bir yerel yönetim sergileyerek milyonlarca yoksul ve açlık sınırında yaşayan kenar semtlerdeki dezavantajlı  kadınların ekonomiye katılmaları için bir çok çalışma hayata geçirildiğini anlattım. İzmir kentini İzmirli kadınların doyurarak çok uluslu market zincirleri olan şirketleri devre dışı bırakmaya başladığını belirtim. Örnek olarak 24 kooperatif ve yüzden fazla kadın ve birçok çiftçinin ekonomiye katılmalarını sağlayan  Pagos Üretici Pazarından bahsettim.
 
Yerel yönetimlerin özellikle kadınların üretime katılmalarında ve ekonomik özgürlüklerini kazanmalarında çok önemli bir faktör olduğunu vurguladım. Daha önce hiçbir yerel yöneticini İzmir’in dezavantajlı semtlerinde bu kadar çalışma yapmadıklarını en çok  aşina olduğumuz üzere yol kaldırım vb. yaptıklarını vurguladım. İzmir Büyükşehir Belediyesinin tarımla ilgili deneyimlerini diğer 11 büyükşehir belediyesiyle paylaşarak ve onlarla dayanışma içerisinde olmak için  bir araya geldiklerini belirttim. Günümüz koşullarında dünyadaki olumsuz ekonomik gelişmelerden doğru İzmir modelinin çok umut verici olduğunu vurguladım.

    Panele ilgi çok yüksekti. Katılımcılar sorular sordular katkı koydular. Mülkiyeliler Derneği başkanı Dinçer Demirkent kooperatif çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.
 
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum