'Yastık altı'nı çekmek için devlet güvencesi artırıldı

Banka ve katılım bankalarında, gerçek kişiler adına açılmış olan tasarruflara Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kanalıyla sağlanan garanti 100 bin liradan 150 bin liraya çıkarıldı.

'Yastık altı'nı çekmek için devlet güvencesi artırıldı

Banka ve katılım bankalarında, gerçek kişiler adına açılmış olan tasarruflara Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kanalıyla sağlanan garanti 100 bin liradan 150 bin liraya çıkarıldı.

'Yastık altı'nı çekmek için devlet güvencesi artırıldı
25 Eylül 2019 - 14:52

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan sigortaya tabi mevduat ve katılım fonları ile TMSF’ce tahsil olunacak primlere dair yönetmelikte yapılan değişikliğe göre, tasarruf mevduatı hesaplarının anaparaları ile bu hesaplara ilişkin faiz reeskontları toplamının ve katılma hesapları birim hesap değerlerinin ve özel cari hesapların her bir gerçek kişi için 150 bin liraya kadar olan kısmı sigorta kapsamında olacak.

Değişiklikle, bankalara, hesapların sigortalanmasına ilişkin olarak uygulanan, söz konusu sigortayı şubelerde yazılı olarak ilan etme yükümlülüğü, ‘dijital ekranları’ da içerecek şekilde genişletildi.

Yönetmelikle ayrıca, bankaların, yönetmeliğin üç numaralı ekinde yer alan risk faktörlerinin tanımları ile bu tanımlara göre hesaplanacak değerlere ilişkin puanlamaları esas alınarak belirlenecek prim oranlarında değişikliğe gidildi.

Bu kapsamda A, B, C, ve D prim kategorileri için öngörülen prim oranları 4 puan artırılarak; A kategorisi için on binde 11’den 15’e, B kategorisi için 13’ten 17’ye, C kategorisi için 15’ten 19’a ve D kategorisi için de 19’dan 23’e çıkarıldı.(Diken)

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Reklam