Utanç tablosu: Türkiye'de çocuk işçi sayısı artıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılında Türkiye nüfusunun yüzde 28’ini oluşturan çocukların, aynı dönemde işgücüne katılım oranının yüzde 21.1’e yükseldiğini duyurdu.

Utanç tablosu: Türkiye'de çocuk işçi sayısı artıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılında Türkiye nüfusunun yüzde 28’ini oluşturan çocukların, aynı dönemde işgücüne katılım oranının yüzde 21.1’e yükseldiğini duyurdu.

Utanç tablosu: Türkiye'de çocuk işçi sayısı artıyor
18 Nisan 2019 - 13:00

TÜİK’te yer alan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 2018’de Türkiye nüfusunun 22 milyon 920 bin 422'si olmak üzere yüzde 28’ini çocuk nüfus oluştururken, hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre de 2017 yılında 15-17 yaş grubundaki çocukların işgücüne katılma oranı yüzde 20.3 düzeyinden 2018 yılında yüzde 21.1’e yükseldi.

İşgücüne katılma oranlarına cinsiyet bazında bakıldığında 2017 yılında işgücüne katılma oranı erkek çocuklarında yüzde 28.5 iken, aynı oran kız çocuklarında yüzde 11.8 oldu. Bu oran, 2018 yılında erkek çocuklarında yüzde 30, kız çocuklarında değişmeyerek yüzde 11.8 oldu.

TÜİK verileri, Birleşmiş Milletler tanımına göre 0-17 yaş grubunu içeren çocuk nüfusun, 1970 yılında Türkiye'de toplam nüfusun yüzde 48.5'ini oluştururken bu oranın 1990 yılında yüzde 41.8 ve 2018 yılında da yüzde 28 olduğunu ortaya koydu. Nüfus projeksiyonlarına göre, çocuk nüfus oranının 2040 yılında yüzde 23.3, 2060 yılında yüzde 20.4 ve 2080 yılında yüzde 19 olacağı öngörüldü.

ADNKS sonuçlarına göre illerin toplam nüfusları içindeki çocuk nüfus oranı incelendiğinde 2018 yılında en yüksek çocuk nüfus oranına sahip olan kent, yüzde 46.3 ile Şanlıurfa oldu ve Şanlıurfa’yı yüzde 43.9 ile Şırnak ve yüzde 42.5 ile Ağrı izledi. Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu üç kent de sırasıyla yüzde 16.7 ile Tunceli, yüzde 18.1 ile Edirne ve yüzde 18.7 ile Kırklareli oldu.

Evlenme istatistiklerine göre 16-17 yaş grubunda olan kız çocuklarının resmi evlenmelerinin toplam resmi evlenmeler içindeki oranı 2014 yılındaki yüzde 5.8 düzeyinden 2018 yılında yüzde 3.8'e düştü. Bu oran, illere göre incelendiğinde; 2018 yılında Ağrı yüzde 14.8 ile kız çocuk evlenmelerinde en üst sırada yer aldı ve Ağrı’yı yüzde 14.1 ile Muş ve yüzde 12.5 ile Bitlis izledi. Kız çocuk evlenmelerinin toplam evlenmeler içindeki oranının en düşük olduğu yerler ise yüzde 0.7 ile Bolu, yüzde 0.9 ile Trabzon ve Artvin oldu.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Reklam